Palangos vasaros parko elgesio taisyklės

Pradžia / Palangos vasaros parko elgesio taisyklės

BATUTŲ PARKO ELGESIO TAISYKLĖS:

 1. Batutų parko lankytojas, prieš pradėdamas šokinėti ant batuto, turi būti susipažinęs su elgesio taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
 2. Batutų parke visų lankytojų prašome elgtis mandagiai ir laikytis pripažintų gero elgesio taisyklių su parko darbuotojais ir kitais lankytojais.
 3. Lankytojus iki 8 metų amžiaus turi ir prižiūrėti tėvai/globėjai.
 4. Visi pilnamečiai lankytojai turi pasirašyti parko kasoje esantį atsakomybės sutikimą, nepilnamečiai įleidžiami tik su tėvų ar globėjų pasirašytu sutikimu.
 5. Batuto parko darbuotojai nėra atsakingi už tėvų be priežiūros paliktus vaikus ant batuto. Taip pat darbuotojai neatsako už nelaimingus atsitikimus, jei tai nesusiję su batutų įrangos gedimu.
 6. Einant šokinėti ant batuto:
 • Nusiaukite avalynę;
 • Neleidžiama su savimi neštis maisto (įskaitant kramtomąją gumą), gėrimų bei rūkyti ant batuto;
 • Negalima lipti ant batuto su aštriais ir kt. daiktais (raktai, pakabukai, laikrodžiai, papuošalai, kitos aštrios rūbų detalės), nes iškritę daiktai gali pažeisti batutą, sužaloti lankytojus ar pasimesti kempinių baseine;
 • Nerekomenduojama šokinėti su akiniais;
 • Naminiai gyvūnai į batutus neįleidžiami.
 1. APSVAIGĘ NUO ALKOHOLIO AR KITŲ NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ LANKYTOJAI NEĮLEIDŽIAMI.
 2. Turint sveikatos problemų, prašome nelipti ant batuto.
 3. Susižeidus ar pastebėjus sužeistą žmogų, būtina pranešti parko darbuotojui.
 4. Draudžiama atlikinėti „SALTO“, nes tai yra pavojingas pratimas. Bandydami atlikti šiuos pratimus be specialaus pasiruošimo, labai rizikuojate susižeisti. Įvertinkite savo galimybes, nes už savo veiksmus esate atsakingi TIK patys!
 5. Ant batuto šokinėkite tik po vieną žmogų ir šokant ant kito batuto, apsidairykite, kad nesusidurtumėte su kitu batutų lankytoju.
 6. Pašokite atsispyrę dvejomis kojomis ir nusileiskite taip pat ant abiejų kojų.
 7. Šokinėkite batuto centre, kitu atveju galite nukristi ant batuto kilimėlių, kurie yra kieti, todėl galite susižeisti kojas, nugarą, rankas.
 8. Nelipkite ir nesikabinėkite ant batutų parko sienų.
 9. Šokdami į kempinių vonią, stenkitės nusileisti ant kojų, nugaros, pilvo.
 10. Nemėtykite kempinių iš jų baseino.
 11. Batutuose draudžiama stumdytis ar kitaip trukdyti kitiems žmonėms.
 12. Norėdami pailsėti, nulipkite nuo batuto ir netrukdykite kitiems lankytojams.
 13. Vertingus daiktus rekomenduojame palikti daiktų laikymo spintelėje parko kasoje. Parkas neatsako už lankytojų daiktų praradimą, pametimą ar vagystę.
 14. Parko darbuotojai turi teisę paprašyti palikti batutą tuos lankytojus, kurie nesilaiko parko taisyklių, savo elgesiu ir veiksmais sukelia grėsmę aplinkiniams bei daro žalą parko inventoriui.

Šokinėjimas

 1. Prieš pradėdami didesnio meistriškumo reikalaujančius šuolius, išmokite pagrindinius šuolius ir kūno pozicijas.
 2. Kai norėsite sustabdyti šuolį, nusileidę ant batuto, sulenkite kelius.
 3. Venkite per aukšto ar per ilgo šuolio. Visada kontroliuokite savo šuolius – turite nusileisti ir pakilti toje pačioje batuto vietoje.
 4. Šokinėkite batuto viduryje. Nukreipkite žvilgsnį ant matraco, nes kitaip galite prarasti pusiausvyrą.
 5. Visada šokinėkite kito asmens priežiūroje.

Užlipimas ir nulipimas

 1. Užlipkite ir nulipkite, o ne šokite nuo batuto.
 2. Nenaudokite batuto kaip tramplyno, šokdami ant kitų daiktų.

LAIPYNIŲ KAMBARIO ELGESIO TAISYKLĖS

 1. Prieš pradedant naudotis laipynių kambariu, tėvams/globėjams būtina susipažinti su laipynių kabario taisyklėmis ir pasirašyti registracijos žurnale Palangos vasaro sparko kasoje. Pasirašydami žurnale, tėvai/globėjai patvirtina, kad vaiko sveikatos būklė leidžia jam būti ir žaisti laipynių kambaryje, užtikrina laipynių kambariui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir pilnai atsako už jo elgesį laipynių kambaryje bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą ar dėl jo veiksmų atsiradusį kitų vaikų sveikatos sutrikimą.
 2. Visų lankytojų prašome elgtis mandagiai ir laikytis pripažintų gero elgesio taisyklių su parko darbuotojais ir kitais lankytojais.
 3. Laipynių kambariu gali naudotis vaikai iki 8 metų amžiaus.
 4. Vienu metu čiuožyne gali čiuožti tik vienas vaikas.
 5. Suaugę, atlydėję vaiką (-us) turi įsitikinti, kad vaikas (-ai) supranta, kaip tinkamai naudotis kambaryje esančia įranga, žaislais.
 6. Einant į laipynių kambarį:
 • Nusiaukite avalynę;
 • Neleidžiama su savimi neštis maisto (įskaitant kramtomąją gumą), gėrimų;
 • Negalima eiti į laipynių kambarį su aštriais ir kt. daiktais (raktai, pakabukai, laikrodžiai, papuošalai, kitos aštrios rūbų detalės), nes iškritę daiktai gali sužaloti lankytojus ar pasimesti kamuoliukų baseine;
 • Naminiai gyvūnai į laipynių kambarį neįleidžiami.
 1. Už vaikų elgesį, saugumą ir priežiūrą laipynių kambaryje atsakomybę prisiima tėvai/globėjai, kurių žinioje yra vaikas. Parko darbuotojai neatsako už nelaimingus atsitikimus, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra susiję su laipynių kambario įrangos gedimu.
 2. Susižeidus ar pastebėjus sužeistą žmogų, būtina pranešti parko darbuotojui.
 3. Laipynių kambaryje draudžiama stumdytis ar kitaip trukdyti kitiems žmonėms.
 4. Į laipynių kambarį priimami tik visiškai sveiki vaikai. Esant akivaizdžioms abejonėms dėl vaiko sveikatos, vaikui nesuteikiama galimybė naudotis laipynių kambario paslaugomis.
 5. Laipynių kambario darbuotojas gali atsisakyti priimti į laipynių kambarį vaiką, kuris nuolat jo neklauso ar nedrausmingai elgiasi, gadina laipynių kambario inventorių, skriaudžia kitus laipynių kambaryje esančius vaikus.
 6. Tėvai/globėjai turi įspėti, kad kamuoliukai po žaidimo kamuoliukų baseine turi likti baseine, o ne už jo ribų.
 7. Už savo daiktus, kuriuos laipynių kambario lankytojai ar jų priežiūroje esantys vaikai pamiršo, prarado arba sugadino laipynių kambaryje parko darbuotojai neatsako.
 8. Laipynių kambaryje ir jo prieigose rūkyti ir vartoti alkoholį griežtai draudžiama.

Nusileidimas čiuožyne

 1. Prieš pradėdami čiuožti įsitikinkite, kad kiti čiuožiantys vaikai jau nusileido ir pasitraukė į šalį, kad leisdamiesi su jais nesusidursite.
 2. Nelipkite čiuožykla į viršų, nes tokiu būdu rizikuojate susižeisti ir trukdote kitiems laipynės lankytojams saugiai nusileisti.
 3. Nusileidę stenkitės kiek įmanoma greičiau pasitraukti į šalį, kad kitas besileidžiantis vaikas į jumis neatsitrenktų.

Užlipimas ir nulipimas

 1. Užlipkite ir nulipkite, o ne šokite nuo kliūčių.
 2. Lipdami įsitikinkite, jog sugebėsite įveikti kliūtį, jums netrukdo kiti laipynės lankytojai ir jūs jiems nekliudysite.
 3. Nelipkite ir nesikabinėkite ant laipynių kambario sienų.

KLIŪČIŲ RUOŽO ELGESIO TAISYKLĖS:

 1. Kliūčių ruožo lankytojas, prieš pradėdamas šokinėti ant batuto, turi būti susipažinęs su elgesio taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
 2. Kliūčių ruože visų lankytojų prašome elgtis mandagiai ir laikytis pripažintų gero elgesio taisyklių su parko darbuotojais ir kitais lankytojais.
 3. Lankytojus iki 8 metų amžiaus turi ir prižiūrėti tėvai/globėjai.
 4. Visi pilnamečiai lankytojai turi pasirašyti parko kasoje esantį atsakomybės sutikimą, nepilnamečiai įleidžiami tik su tėvų ar globėjų pasirašytu sutikimu.
 5. Kliūčių ruožo darbuotojai nėra atsakingi už tėvų be priežiūros paliktus vaikus. Taip pat darbuotojai neatsako už nelaimingus atsitikimus, jei tai nesusiję su kliūčių ruožo įrangos gedimu.
 6. Einant į kliūčių ruožą:
 • Nusiaukite avalynę;
 • Neleidžiama su savimi neštis maisto (įskaitant kramtomąją gumą), gėrimų bei rūkyti;
 • Negalima lipti į kliūčių ruožą su aštriais ir kt. daiktais (raktai, pakabukai, laikrodžiai, papuošalai, kitos aštrios rūbų detalės), nes iškritę daiktai gali sužaloti lankytojus ar pasimesti kempinių baseine;
 • Negalima bandyti įveikti kliūtis rankoje laikant, pavyzdžiui, telefoną ar kamerą;
 • Nerekomenduojama eiti į kliūčių ruožą su akiniais;
 • Naminiai gyvūnai į kliūčių ruožą neįleidžiami.
 1. APSVAIGĘ NUO ALKOHOLIO AR KITŲ NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ LANKYTOJAI NEĮLEIDŽIAMI.
 2. Turint sveikatos problemų, prašome nelipti į kliūčių ruožą.
 3. Kliūtis įveikinėkite tik po vieną žmogų ir prieš pradėdami įveikinėti kliūtį, apsidairykite, kad nesusidurtumėte su kitu lankytoju.
 4. Šokdami į kempinių vonią, stenkitės nusileisti ant kojų, nugaros, pilvo.
 5. Nemėtykite kempinių iš jų baseino.
 6. Kliūčių ruože draudžiama stumdytis ar kitaip trukdyti kitiems žmonėms.
 7. Norėdami pailsėti, tai galite daryti poilsio salelėse ir netrukdykite kitiems lankytojams. Poilsio salelėse draudžiama gulėti ar sėdėti.
 8. Susižeidus ar pastebėjus sužeistą žmogų, būtina pranešti parko darbuotojui.
 9. Vertingus daiktus rekomenduojame palikti daiktų laikymo spintelėje parko kasoje. Parkas neatsako už lankytojų daiktų praradimą, pametimą ar vagystę.
 10. Parko darbuotojai turi teisę paprašyti palikti kliūčių ruožą tuos lankytojus, kurie nesilaiko parko taisyklių, savo elgesiu ir veiksmais sukelia grėsmę aplinkiniams bei daro žalą parko inventoriui.

Kliūčių įveikimas

 1. Prieš pradėdami įveikinėti didesnio meistriškumo reikalaujančias kliūtis, įvertinkite kaip geriausia pereiti kliūtį.
 2. Įvertinkite savo jėgas ir gebėjimus pereiti kliūtį, stenkitės pereiti ją kaip įmanoma greičiau.
 3. Venkite per plačių judesių, visada kontroliuokite savo kūną – kliūtis turite įveikti nepersitempdami ir neišeikvodami per daug jėgų.
 4. Kliūtis įveikite tik kito asmens priežiūroje.

Užlipimas ir nulipimas

 1. Užlipkite ir nulipkite, o ne šokite nuo ar ant kliūčių.
 2. Nenaudokite kliūčių kaip priemonės suptis ar daryti kitus jėgų reikalaujančius pratimus.
 3. Visada klausykite kliūčių parko darbuotojo nurodymų kaip elgtis ir kaip geriausia pereiti kliūtis.

 

MINI GOLFO ELGESIO TAISYKLĖS

 1. Prieš pradedant žaisti mini golfą būtina susipažinti su taisyklėmis ir pasirašyti registracijos žurnale Palangos vasaros parko kasoje.
 2. Visų lankytojų prašome elgtis mandagiai ir laikytis pripažintų gero elgesio taisyklių su parko darbuotojais ir kitais lankytojais.
 3. Žaidžiant mini golfą negalima naudoti jėgos, mojuoti lazda ar kitaip kelti grėsmę aplinkiniams ir aikštelės įrangai (figūroms, takeliams, dirbtinei žolei ir pan.).
 4. Draudžiama triukšmauti arba kitaip trukdyti kitiems žaidėjams susikaupti. Prieš mušant lazda reikia įsitikinti, ar arti nėra žmonių, kuriuos galima sužeisti.
 5. Žaidžiant mini golfą negalima lipti ant takelių ir figūrų; kamuoliuką reikia mušti atsistojus šalia takelio arba jį apžergus. Kamuoliukas išmušamas nuo išmušimo padėklo aliuminio plokštelės. Žaidėjas ant padėklo gali stovėti tik išmušimo metu.
 6. Žaidžiant būtina laikytis nuoseklumo, pradėti nuo pirmojo takelio ir eiti toliau; negalima keisti takelių eiliškumo ir bėgioti po visą aikšelę.
 7. Stovėti arti kamuoliuką mušančio žaidėjo gali būti pavojinga. Kamuoliuką iš duobutės išimti galima tik įsitikinus, kad kitas žaidėjas tuo metu nemuša savojo kamuoliuko į tą pačią duobutę.
 8. Suaugę, atlydėję vaiką (-us) turi įsitikinti, kad vaikas (-ai) supranta, žaisti.
 9. Žaidiant mini golfą:
 • Neleidžiama su savimi neštis maisto (įskaitant kramtomąją gumą), gėrimų;
 • Naminiai gyvūnai į laipynių kambarį neįleidžiami.
 1. Už vaikų elgesį, saugumą ir priežiūrą mini golfo aikštyne atsakomybę prisiima tėvai/globėjai, kurių žinioje yra vaikas. Parko darbuotojai neatsako už nelaimingus atsitikimus, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra susiję su mini golfo įrangos gedimu.
 2. Susižeidus ar pastebėjus sužeistą žmogų, būtina pranešti parko darbuotojui.
 3. Mini golfo aikštyne draudžiama stumdytis ar kitaip trukdyti kitiems žmonėms.
 4. Būtina grąžinti mini golfo žaidimui suteiktą įrangą atgal į kasą.
 5. Už savo daiktus, kuriuos laipynių kambario lankytojai ar jų priežiūroje esantys vaikai pamiršo, prarado arba sugadino mini golfo aikštyne parko darbuotojai neatsako.
 6. Mini golfo aikštyne ir jo prieigose rūkyti ir vartoti alkoholį griežtai draudžiama.

Mini golfo žaidimas

 1. Mini golfo žaidimo tikslas – per kuo mažiau mušimų specialia lazda įmušti kamuoliuką į takelyje esančią duobutę.
 2. Žaidžiant mini golfą taškai skaičiuojami taip: kiekvienas mušimas – vienas taškas. Laimi mažiausiai taškų surinkęs žaidėjas. Taškai sumuojami žaidimo gale.
 3. Mušant kamuoliukas turi laisvai riedėti. Negalima kamuoliuko stumti. Kamuoliuko nereikia mušti taip stipriai, kad jis išskristų iš takelio. Kamuoliuką žaidėjas gali mušti tik jam visiškai sustojus.
 4. Kamuoliukui sustojus prie takelio borto, galima jį atitraukti per 10 cm (arba per mini golfo lazdos galo ilgį) ir mušti toliau.
 5. Išmušęs kamuoliuką iš takelio žaidėjas turi vėl pradėti mušti nuo takelio pradžios, o taškai skaičiuojami toliau. Pvz.: žaidėjas mušė 2 kartus, o trečiu smūgiu išmušė kamuoliuką iš takelio. Vėl pradėjęs mušti nuo pradžios padėklo žaidėjas 4 smūgiais įvarė kamuoliuką į duobutę. Tokiu atveju iš viso buvo padaryti 7 smūgiai.
 6. Mini golfą žaisti gali visi asmenys nepriklausomai nuo amžiaus ir lyties. Tai jėgos nereikalaujantis žaidimas, kuriame reikia tikslumo, susikaupimo, apskaičiuoto kamuoliuko mušimo.