Bendrosios parko ir įrenginių naudojimo taisyklės

Pradžia / Bendrosios parko ir įrenginių naudojimo taisyklės

“PALANGOS VASAROS PARKO” BENDROSIOS TAISYKLĖS

 

 1. “Palangos vasaros parke” visų lankytojų prašome elgtis mandagiai ir laikytis pripažintų gero elgesio taisyklių su parko darbuotojais ir kitais lankytojais.
 2. Vaikus prižiūrintys tėvai/globėjai į įrenginius eina be papildomo mokesčio.
 3. Kiekvienas asmuo, pirkdamas parko bilietą patvirtina, kad yra susipažinęs su parko bei įrenginių taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Šios taisyklės privalomos visiems lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus.
 4. Asmeniui, įsigijusiam parko bilietą, bet nusprendusiam nebesinaudoti parko paslaugomis, pinigai už bilietą negrąžinami.
 5. Visi pilnamečiai lankytojai privalo pasirašyti registracijos žurnale “Palangos vasaros parko” kasoje. 
 6. Pasirašydami žurnale pilnamečiai parko lankytojai ar nepilnamečių lankytojų tėvai/globėjai patvirtina, kad vaiko sveikatos būklė leidžia jam naudotis parko paslaugomis, užtikrina parko inventoriui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pilnai atsako už jo elgesį parko teritorijoje bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą ar dėl jo veiksmų atsiradusį kitų lankytojų sveikatos sutrikdymą.
 7. Nepilnamečiai įleidžiami į įrenginius tik su tėvų ar globėjų pasirašytu sutikimu.
 8. Visi lankytojai į parko įrengimus įleidžiami tik įsigiję bilietą ir su parko kasoje uždėta apyranke naudotis parko pramogomis. 
 9. Pametus, nuplėšus ar sugadinus apyrankę, parko darbuotojai turi teisę neleisti naudotis pramogomis.
 10. Draudžiama parko apyrankę skolinti, dovanoti ar kitaip duoti naudotis kitiems asmenims.
 11. Už vaikų elgesį, saugumą ir priežiūrą parko teritorijoje atsakomybę prisiima tėvai/globėjai, kurių žinioje yra vaikas.
 12. “Palangos vasaros parko” darbuotojai nėra atsakingi už tėvų be priežiūros paliktus vaikus.
 13. “Palangos vasaros parko” darbuotojai neatsako už nelaimingus atsitikimus, jei tai nesusiję su parko įrangos gedimu.
 14. Prieš naudodamiesi pramogomis, parko lankytojai privalo patys įsitikinti, ar parko įrengimai bei suteiktos priemonės yra nesugadinti, tinkami naudotis. Pretenzijos dėl netinkamų paslaugų ar priemonių, pasinaudojus paslauga, nėra priimamos.
 15. Į parko įrengimus neleidžiama su savimi neštis stiklinių, dūžtančių ar aštrių daiktų, maisto (įskaitant kramtomąją gumą), gėrimų bei rūkyti įrenginiuose ar jų prieigose.
 16. Naminiai gyvūnai į parko įrenginius neįleidžiami. Draudžiama parko teritorijoje vedžioti palaidus ar be priklausančio antsnukio augintinius.
 17. APSVAIGUSIEMS NUO ALKOHOLIO AR KITŲ NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA NAUDOTIS PARKO PRAMOGOMIS.
 18. Susižeidus ar pastebėjus sužeistą žmogų, būtina pranešti parko darbuotojui.
 19. Prieš naudojantis parko pramogomis, būtina įvertinti savo ar savo globojamo (-ų) nepilnamečio (-ių) vaiko (-ų) sveikatos bei fizinę būklę. 
 20. Parko įrenginiuose būtina elgtis atsargiai, saugoti save, parko inventorių ir kitus parko lankytojus.
 21. Naudojantis parko įrengimais, būtina klausyti parko darbuotojų nurodymų, pramogaujama tik tokiu būdu ir tokiose vietose, kur nėra draudžiama parko įrenginių taisyklėse.
 22. “Palangos vasaros parke” draudžiama šiukšlinti, triukšmauti, stumdytis ar kitaip trukdyti kitiems žmonėms, vaikščioti tam neskirtose vietose, skinti žoles, gėlynus, vaikščioti nevilkint drabužių ar kitais būdais pažeisti viešąją tvarką.
 23. Vertingus daiktus rekomenduojama palikti daiktų laikymo spintelėje parko kasoje. Parkas neatsako už lankytojų daiktų praradimą, pametimą ar vagystę.
 24. “Palangos vasaros parko” inventorius turi likti savo vietose, kur buvo prieš naudojimąsi juo. Draudžiama išsinešti parko inventorių ar priemones už parko teritorijos ribų, savavališkai perkelti įrenginius, rodykles, stendus, riboženklius.
 25. Parko darbuotojų išduotas priemones pramogauti privaloma grąžinti į tų priemonių išdavimo vietą.
 26. Už sulaužytą, sugadintą, negrąžintą parko inventorių bei priemones taikoma ne mažesnė kaip 50 Eur dydžio bauda, bei bauda priklausomai nuo galimų išlaidų žalos atstatymui.
 27. “Palangos vasaros parko” darbuotojai turi teisę paprašyti palikti parką ar įrenginius tuos lankytojus, kurie nesilaiko parko taisyklių, savo elgesiu ir veiksmais sukelia grėsmę aplinkiniams bei daro žalą parko inventoriui. Tokiu atveju pinigai už bilietą lankytojui nėra grąžinami.
 28. Parko administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu uždaryti tam tikrą įrenginį laikinam patikrinimui. Tokiu atveju bilieto kaina nėra perskaičiuojama ir pinigai už bilietą lankytojui nėra grąžinami, klientui negalint tuo metu naudotis paslauga, pratęsiamas naudojimosi paslauga laikas.
 29. “Palangos vasaros parkas” yra stebimas vaizdo kameromis, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę bei saugumą. Privatumo politika yra viešai prieinama interneto tinklalapyje www.vasarosparkas.lt.
 30. Pasibaigus parko darbo laikui, maloniai prašome išeiti iš parko. 
 31. “Palangos vasaros parkas” turi teisę keisti parko darbo laiką, paslaugų kainas ir jų naudojimosi sąlygas.
 32. Poilsio zonos yra skirtos parko lankytojams, įsigijusiems parko paslaugas. 

 

BATUTŲ PARKO ELGESIO TAISYKLĖS

 

 1. Batutų parko lankytojas, prieš pradėdamas šokinėti ant batuto, turi būti susipažinęs su elgesio taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
 2. Batutų parke visų lankytojų prašome elgtis mandagiai ir laikytis pripažintų gero elgesio taisyklių su parko darbuotojais ir kitais lankytojais.
 3. Į batutą įleidžiami vaikai nuo 4 metų, kuriuos prižiūrintys tėvai/globėjai privalo laikytis visų parko ir įrenginių taisyklių.
 4. Visi pilnamečiai lankytojai turi pasirašyti parko kasoje esantį atsakomybės sutikimą, nepilnamečiai įleidžiami tik su tėvų ar globėjų pasirašytu sutikimu.
 5. Batuto parko darbuotojai nėra atsakingi už tėvų be priežiūros paliktus vaikus ant batuto. Taip pat darbuotojai neatsako už nelaimingus atsitikimus, jei tai nesusiję su batutų įrangos gedimu.
 6. Einant šokinėti ant batuto:
 • Nusiaukite avalynę;
 • Neleidžiama su savimi neštis maisto (įskaitant kramtomąją gumą), gėrimų bei rūkyti ant batuto;
 • Negalima lipti ant batuto su aštriais ir kt. daiktais (raktai, pakabukai, laikrodžiai, papuošalai, kitos aštrios rūbų detalės), nes iškritę daiktai gali pažeisti batutą, sužaloti lankytojus ar pasimesti kempinių baseine;
 • Nerekomenduojama šokinėti su akiniais;
 • Naminiai gyvūnai į batutus neįleidžiami.
 1. APSVAIGĘ NUO ALKOHOLIO AR KITŲ NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ LANKYTOJAI NEĮLEIDŽIAMI.
 2. Turint sveikatos problemų, prašome nelipti ant batuto.
 3. Susižeidus ar pastebėjus sužeistą žmogų, būtina pranešti parko darbuotojui.
 4. Draudžiama atlikinėti „SALTO“, nes tai yra pavojingas pratimas. Bandydami atlikti šiuos pratimus be specialaus pasiruošimo, labai rizikuojate susižeisti. Įvertinkite savo galimybes, nes už savo veiksmus esate atsakingi TIK patys!
 5. Ant batuto šokinėkite tik po vieną žmogų ir šokant ant kito batuto, apsidairykite, kad nesusidurtumėte su kitu batutų lankytoju.
 6. Pašokite atsispyrę dvejomis kojomis ir nusileiskite taip pat ant abiejų kojų.
 7. Šokinėkite batuto centre, kitu atveju galite nukristi ant batuto kilimėlių, kurie yra kieti, todėl galite susižeisti kojas, nugarą, rankas.
 8. Nelipkite ir nesikabinėkite ant batutų parko sienų.
 9. Šokdami į kempinių vonią, stenkitės nusileisti ant kojų, nugaros, pilvo.
 10. Nemėtykite kempinių iš jų baseino.
 11. Batutuose draudžiama bėgioti, stumdytis ar kitaip trukdyti kitiems žmonėms.
 12. Norėdami pailsėti, nulipkite nuo batuto ir netrukdykite kitiems lankytojams.
 13. Vertingus daiktus rekomenduojame palikti daiktų laikymo spintelėje parko kasoje. Parkas neatsako už lankytojų daiktų praradimą, pametimą ar vagystę.
 14. Parko darbuotojai turi teisę paprašyti palikti batutą tuos lankytojus, kurie nesilaiko parko taisyklių, savo elgesiu ir veiksmais sukelia grėsmę aplinkiniams bei daro žalą parko inventoriui.

Kaip teisingai šokinėti:

 1. Prieš pradėdami didesnio meistriškumo reikalaujančius šuolius, išmokite pagrindinius šuolius ir kūno pozicijas. 
 2. Kai norėsite sustabdyti šuolį, nusileidę ant batuto, sulenkite kelius.
 3. Venkite per aukšto ar per ilgo šuolio. Visada kontroliuokite savo šuolius – turite nusileisti ir pakilti toje pačioje batuto vietoje. 
 4. Šokinėkite batuto viduryje. Nukreipkite žvilgsnį ant matraco, nes kitaip galite prarasti pusiausvyrą.
 5. Visada šokinėkite kito asmens priežiūroje.

Užlipimas ir nulipimas

 1. Užlipkite ir nulipkite, o ne šokite nuo batuto. 
 2. Nenaudokite batuto kaip tramplyno, šokdami ant kitų daiktų. Tik nuo geltono (olimpinio) batuto galima užšokti ant pakylos, tačiau nuo jos nušokti ant batuto negalima, tik nulipti.

 

LAIPYNIŲ KAMBARIO ELGESIO TAISYKLĖS

 

 1. Prieš pradedant naudotis laipynių kambariu, tėvams/globėjams būtina susipažinti su laipynių kambario taisyklėmis ir pasirašyti registracijos žurnale Palangos vasaro parko kasoje. Pasirašydami  žurnale, tėvai/globėjai patvirtina, kad vaiko sveikatos būklė leidžia jam būti ir žaisti laipynių kambaryje, užtikrina laipynių kambariui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir pilnai atsako už jo elgesį laipynių kambaryje bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą ar dėl jo veiksmų atsiradusį kitų vaikų sveikatos sutrikimą.
 2. Visų lankytojų prašome elgtis mandagiai ir laikytis pripažintų gero elgesio taisyklių su parko darbuotojais ir kitais lankytojais.
 3. Laipynių kambariu gali naudotis vaikai iki 8 metų amžiaus. Lydintis asmuo privalo nusiauti avalynę.
 4. Vienu metu čiuožyne gali čiuožti tik vienas vaikas.
 5. Suaugę, atlydėję vaiką (-us) turi įsitikinti, kad vaikas (-ai) supranta, kaip tinkamai naudotis kambaryje esančia įranga, žaislais.
 6. Einant į laipynių kambarį:
 • Nusiaukite avalynę;
 • Neleidžiama su savimi neštis maisto (įskaitant kramtomąją gumą), gėrimų;
 • Negalima eiti į laipynių kambarį su aštriais ir kt. daiktais (raktai, pakabukai, laikrodžiai, papuošalai, kitos aštrios rūbų detalės), nes iškritę daiktai gali sužaloti lankytojus ar pasimesti kamuoliukų baseine;
 • Naminiai gyvūnai į laipynių kambarį neįleidžiami.
 1. Už vaikų elgesį, saugumą ir priežiūrą laipynių kambaryje atsakomybę prisiima tėvai/globėjai, kurių žinioje yra vaikas. Parko darbuotojai neatsako už nelaimingus atsitikimus, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra susiję su laipynių kambario įrangos gedimu.
 2. Susižeidus ar pastebėjus sužeistą žmogų, būtina pranešti parko darbuotojui.
 3. Laipynių kambaryje draudžiama stumdytis ar kitaip trukdyti kitiems žmonėms.
 4. Į laipynių kambarį priimami tik visiškai sveiki vaikai. Esant akivaizdžioms abejonėms dėl vaiko sveikatos, vaikui nesuteikiama galimybė naudotis laipynių kambario paslaugomis.
 5. Laipynių kambario darbuotojas gali atsisakyti priimti į laipynių kambarį vaiką, kuris nuolat jo neklauso ar nedrausmingai elgiasi, gadina laipynių kambario inventorių, skriaudžia kitus laipynių kambaryje esančius vaikus.
 6. Tėvai/globėjai turi įspėti, kad kamuoliukai po žaidimo kamuoliukų baseine turi likti baseine, o ne už jo ribų.
 7. Už savo daiktus, kuriuos laipynių kambario lankytojai ar jų priežiūroje esantys vaikai pamiršo, prarado arba sugadino laipynių kambaryje parko darbuotojai neatsako.
 8. Laipynių kambaryje ir jo prieigose rūkyti ir vartoti alkoholį griežtai draudžiama.

Nusileidimas čiuožyne

 1. Prieš pradėdami čiuožti įsitikinkite, kad kiti čiuožiantys vaikai jau nusileido ir pasitraukė į šalį, kad leisdamiesi su jais nesusidursite. 
 2. Nelipkite čiuožykla į viršų, nes tokiu būdu rizikuojate susižeisti ir trukdote kitiems laipynės lankytojams saugiai nusileisti.
 3. Nusileidę stenkitės kiek įmanoma greičiau pasitraukti į šalį, kad kitas besileidžiantis vaikas į jumis neatsitrenktų. 

Užlipimas ir nulipimas

 1. Užlipkite ir nulipkite, o ne šokite nuo kliūčių. 
 2. Lipdami įsitikinkite, jog sugebėsite įveikti kliūtį, jums netrukdo kiti laipynės lankytojai ir jūs jiems nekliudysite.

Nelipkite ir nesikabinėkite ant laipynių kambario sienų.

 

KLIŪČIŲ RUOŽO ELGESIO TAISYKLĖS

 

 1. Kliūčių ruožo lankytojas, prieš pradėdamas įveikinėti kliūtis, turi būti susipažinęs su elgesio taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
 2. Kliūčių ruože visų lankytojų prašome elgtis mandagiai ir laikytis pripažintų gero elgesio taisyklių su parko darbuotojais ir kitais lankytojais.
 3. Lankytojus iki 8 metų amžiaus turi ir prižiūrėti tėvai/globėjai. Lydintis asmuo privalo nusiauti avalynę.
 4. Visi pilnamečiai lankytojai turi pasirašyti parko kasoje esantį atsakomybės sutikimą, nepilnamečiai įleidžiami tik su tėvų ar globėjų pasirašytu sutikimu.
 5. Kliūčių ruožo darbuotojai nėra atsakingi už tėvų be priežiūros paliktus vaikus. Taip pat darbuotojai neatsako už nelaimingus atsitikimus, jei tai nesusiję su kliūčių ruožo įrangos gedimu.
 6. Einant į kliūčių ruožą:
 • Nusiaukite avalynę;
 • Neleidžiama su savimi neštis maisto (įskaitant kramtomąją gumą), gėrimų bei rūkyti;
 • Negalima lipti į kliūčių ruožą su aštriais ir kt. daiktais (raktai, pakabukai, laikrodžiai, papuošalai, kitos aštrios rūbų detalės), nes iškritę daiktai gali sužaloti lankytojus ar pasimesti kempinių baseine;
 • Negalima bandyti įveikti kliūtis rankoje laikant, pavyzdžiui, telefoną ar kamerą;
 • Nerekomenduojama eiti į kliūčių ruožą su akiniais;
 • Naminiai gyvūnai į kliūčių ruožą neįleidžiami.
 1. APSVAIGĘ NUO ALKOHOLIO AR KITŲ NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ LANKYTOJAI NEĮLEIDŽIAMI.
 2. Turint sveikatos problemų, prašome nelipti į kliūčių ruožą.
 3. Kliūtis įveikinėkite tik po vieną žmogų ir prieš pradėdami įveikinėti kliūtį, apsidairykite, kad nesusidurtumėte su kitu lankytoju. 
 4. Šokdami į kempinių vonią, stenkitės nusileisti ant kojų, nugaros, pilvo.
 5. Nemėtykite kempinių iš jų baseino.
 6. Kliūčių ruože draudžiama stumdytis ar kitaip trukdyti kitiems žmonėms.
 7. Norėdami pailsėti, tai galite daryti poilsio salelėse ir netrukdykite kitiems lankytojams. Poilsio salelėse draudžiama gulėti ar sėdėti.
 8. Susižeidus ar pastebėjus sužeistą žmogų, būtina pranešti parko darbuotojui.
 9. Vertingus daiktus rekomenduojame palikti daiktų laikymo spintelėje parko kasoje. Parkas neatsako už lankytojų daiktų praradimą, pametimą ar vagystę.
 10. Parko darbuotojai turi teisę paprašyti palikti kliūčių ruožą tuos lankytojus, kurie nesilaiko parko taisyklių, savo elgesiu ir veiksmais sukelia grėsmę aplinkiniams bei daro žalą parko inventoriui.

Kliūčių įveikimas

 1. Prieš pradėdami įveikinėti didesnio meistriškumo reikalaujančias kliūtis, įvertinkite kaip geriausia pereiti kliūtį. 
 2. Įvertinkite savo jėgas ir gebėjimus pereiti kliūtį, stenkitės pereiti ją kaip įmanoma greičiau. 
 3. Venkite per plačių judesių, visada kontroliuokite savo kūną – kliūtis turite įveikti nepersitempdami ir neišeikvodami per daug jėgų. 
 4. Kliūtis įveikite tik kito asmens priežiūroje.

Užlipimas ir nulipimas

 1. Užlipkite ir nulipkite, o ne šokite nuo ar ant kliūčių. 
 2. Nenaudokite kliūčių kaip priemonės suptis ar daryti kitus jėgų reikalaujančius pratimus. 
 3. Visada klausykite kliūčių parko darbuotojo nurodymų kaip elgtis ir kaip geriausia pereiti kliūtis.

 

MINI GOLFO ELGESIO TAISYKLĖS

 

 1. Prieš pradedant žaisti mini golfą būtina susipažinti su taisyklėmis ir pasirašyti registracijos žurnale Palangos vasaros parko kasoje. 
 2. Visų lankytojų prašome elgtis mandagiai ir laikytis pripažintų gero elgesio taisyklių su parko darbuotojais ir kitais lankytojais.
 3. Žaidžiant mini golfą negalima naudoti jėgos, mojuoti lazda ar kitaip kelti grėsmę aplinkiniams ir aikštelės įrangai (figūroms, takeliams, dirbtinei žolei ir pan.). 
 4. Draudžiama triukšmauti arba kitaip trukdyti kitiems žaidėjams susikaupti. Prieš mušant lazda reikia įsitikinti, ar arti nėra žmonių, kuriuos galima sužeisti. 
 5. Žaidžiant mini golfą negalima lipti ant takelių ir figūrų; kamuoliuką reikia mušti atsistojus šalia takelio arba jį apžergus. Kamuoliukas išmušamas nuo išmušimo padėklo aliuminio plokštelės. Žaidėjas ant padėklo gali stovėti tik išmušimo metu. 
 6. Žaidžiant būtina laikytis nuoseklumo, pradėti nuo pirmojo takelio ir eiti toliau; negalima keisti takelių eiliškumo ir bėgioti po visą aikštelę. 
 7. Stovėti arti kamuoliuką mušančio žaidėjo gali būti pavojinga. Kamuoliuką iš duobutės išimti galima tik įsitikinus, kad kitas žaidėjas tuo metu nemuša savojo kamuoliuko į tą pačią duobutę. 
 8. Suaugę, atlydėję vaiką (-us) turi įsitikinti, kad vaikas (-ai) supranta, kaip reikia žaisti.
 9. Žaidžiant mini golfą:
 • Neleidžiama su savimi neštis maisto (įskaitant kramtomąją gumą), gėrimų;
 • Naminiai gyvūnai į mini golfą neįleidžiami.
 1. Už vaikų elgesį, saugumą ir priežiūrą mini golfo aikštyne atsakomybę prisiima tėvai/globėjai, kurių žinioje yra vaikas. Parko darbuotojai neatsako už nelaimingus atsitikimus, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra susiję su mini golfo įrangos gedimu.
 2. Susižeidus ar pastebėjus sužeistą žmogų, būtina pranešti parko darbuotojui.
 3. Mini golfo aikštyne draudžiama stumdytis ar kitaip trukdyti kitiems žmonėms.
 4. Būtina grąžinti mini golfo žaidimui suteiktą įrangą atgal į kasą.
 5. Už savo daiktus, kuriuos mini golfo lankytojai ar jų priežiūroje esantys vaikai pamiršo, prarado arba sugadino mini golfo aikštyne parko darbuotojai neatsako.
 6. Mini golfo aikštyne ir jo prieigose rūkyti ir vartoti alkoholį griežtai draudžiama.

Mini golfo žaidimas

 1. Mini golfo žaidimo tikslas – per kuo mažiau mušimų specialia lazda įmušti kamuoliuką į takelyje esančią duobutę.
 2. Žaidžiant mini golfą taškai skaičiuojami taip: kiekvienas mušimas – vienas taškas. Laimi mažiausiai taškų surinkęs žaidėjas. Taškai sumuojami žaidimo gale. 
 3. Mušant kamuoliukas turi laisvai riedėti. Negalima kamuoliuko stumti. Kamuoliuko nereikia mušti taip stipriai, kad jis išskristų iš takelio. Kamuoliuką žaidėjas gali mušti tik jam visiškai sustojus.
 4. Kamuoliukui sustojus prie takelio borto, galima jį atitraukti per 10 cm (arba per mini golfo lazdos galo ilgį) ir mušti toliau.
 5. Išmušęs kamuoliuką iš takelio žaidėjas turi vėl pradėti mušti nuo takelio pradžios, o taškai skaičiuojami toliau. Pvz.: žaidėjas mušė 2 kartus, o trečiu smūgiu išmušė kamuoliuką iš takelio. Vėl pradėjęs mušti nuo pradžios padėklo žaidėjas 4 smūgiais įvarė kamuoliuką į duobutę. Tokiu atveju iš viso buvo padaryti 7 smūgiai.
 6. Mini golfą žaisti gali visi asmenys nepriklausomai nuo amžiaus ir lyties. Tai jėgos nereikalaujantis žaidimas, kuriame reikia tikslumo, susikaupimo, apskaičiuoto kamuoliuko mušimo.

 

KARUSELĖS ELGESIO TAISYKLĖS

 

 1. Prieš pradedant naudotis karusele, tėvams/globėjams būtina susipažinti su karuselės taisyklėmis.
 2. Karuselėje visų lankytojų prašome elgtis mandagiai ir laikytis pripažintų gero elgesio taisyklių su parko darbuotojais ir kitais.
 3. Karusele gali naudotis visi,o vaikai iki 8 metų amžiaus su globėjų/tėvų priežiūra.
 4. Draudžiama triukšmauti arba kitaip trukdyti kitiems karusele besinaudojantiems asmenims.
 5. Karuselėje draudžiama stumdytis ar kitaip trukdyti kitiems asmenims
 6. Naudojantis karusele draudžiama :
 • Lakstyti ant karuselės platformos.
 • Lipti ant karuselės atitvarų.
 • Laužyti ar kitaip gadinti karuselės inventorių.
 • Lipti/nulipti ant besisukančios karuselės.
 • Stovėti šalia besisukančios karuselės (už apsaugines tvoreles).
 1. Pasijutus blogai supantis karusele prašome kreiptis į karuselės darbuotoja, kad sustabdytų karuselę.
 2. Naminiai gyvūnai į karuselę neįleidžiami.
 3. Suaugę, atlydėję vaiką (-us) turi įsitikinti, kad vaikas (-ai) supranta, kaip tinkamai elgtis karuselėje.
 4. Už vaikų elgesį, saugumą ir priežiūrą karuselėje atsakomybę prisiima tėvai/globėjai, kurių žinioje yra vaikas. Parko darbuotojai neatsako už nelaimingus atsitikimus, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra susiję karuseles gedimu.
 5. Susižeidus ar pastebėjus sužeistą žmogų, būtina pranešti parko darbuotojui.
 6. Parko darbuotojai turi teisę paprašyti palikti karuselę tuos lankytojus, kurie nesilaiko parko taisyklių, savo elgesiu ir veiksmais sukelia grėsmę aplinkiniams bei daro žalą parko inventoriui. 

 

MAŠINĖLIŲ ELGESIO TAISYKLĖS: 

 

 1. Prieš pradedant naudotis mašinėlėmis, tėvams/globėjams būtina susipažinti su mašinėlių naudojimosi taisyklėmis.
 2. Naudodamiesi mašinėlių trasa, visų lankytojų prašome elgtis mandagiai ir laikytis pripažintų gero elgesio taisyklių su parko darbuotojais ir kitais klientais.
 3. Draudžiama triukšmauti arba kitaip trukdyti kitiems mašinėlėmis besinaudojantiems asmenims.
 4. Mašinėlių trasą galima važiuot tik viena kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę).
 5. Naudojantis mašinėlėmis draudžiama :
 • Trenktis į kitas mašinėles ir trasos apsauginę tvorelę.
 • Vaikščioti po mašinėlių trasą, kai joje važiuoja mašinėlės.
 • Važiuoti mašinėle dviem asmenims, išskyrus tuos atvejus kai, vienas iš globėjų/tėvų padeda vaikui važiuoti mašinėle.
 • Lipti ant važiuojančios mašinėlės.
 1. Mašinėlėmis gali naudotis asmenys iki 16 metų ,o vaikai iki 8 metų amžiaus su globėjų/tėvų priežiūra
 2. Prieš pradedant važiuoti mašinėle, darbuotojas gali sumažinti/padidinti mašinėlės greiti pagal kliento poreikius.
 3. Mobiliuosius telefonus, laikrodžius ir kitus vertingus daiktus, rekomenduojame nesinešti su savimi į mašinėlių trasą. Parkas neatsako už lankytojų daiktų pametimą ,sugadinimą ar vagystę.
 4. Pasijutus blogai važiuojant mašinėle prašome apie tai informuoti parko darbuotoją.
 5. Suaugę, atlydėję vaiką (-us) turi įsitikinti, kad vaikas (-ai) supranta, kaip tinkamai elgtis su mašinėle.
 6. Už vaikų elgesį, saugumą ir priežiūrą mašinėlėse, atsakomybę prisiima tėvai/globėjai, kurių žinioje yra vaikas. Parko darbuotojai neatsako už nelaimingus atsitikimus, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra susiję mašinėlių gedimu. 
 7. Susižeidus ar pastebėjus sužeistą žmogų, būtina pranešti parko darbuotojui.
 8. Parko darbuotojai turi teisę paprašyti palikti mašinėles tuos lankytojus, kurie nesilaiko parko taisyklių, savo elgesiu ir veiksmais sukelia grėsmę aplinkiniams bei daro žalą parko inventoriui.

 

MAŠINĖLIŲ NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

 1. Įsigijus žetoną, išsirenkama mašinėlė, darbuotojas informuojamas apie pasirenkamą mašinėlės greitį (mažiausias, vidutinis, didžiausias). 
 2. Įsėdus į mašinėlę, nuo žetono įmetimo pradedamas skaičiuoti pramogos laikas. Laikui pasibaigus mašinėlė sustoja pati.
 3. Mašinėlės valdymas:
 • Norint pradėti važiuoti spaudžiamas greičio pedalas esantis dešinėje. 
 • Norint sustoti greičio pedalas atleidžiamas, mašinėlė sustoja.
 • Mašinėlės vairas skirtas valdyti mašinėlei.
 1. Mašinėlei atsitrenkus į kliūtį, darbuotojas arba vaiką lydintis asmuo privalo padėti mašinėlę patraukti atgal, kad pramogaujantis vaikas galėtų toliau važiuoti trasa. 
 2. Pasibaigus pramogos laikui, apsidairoma ar yra saugu ir išlipama iš mašinėlės. Darbuotojas mašinėlę pastato į tam skirtą vietą.

 

LYNŲ TRASOS MEDŽIUOSE ELGESIO TAISYKLĖS:

 

 1. Asmenys norintys pramogauti privalo pasirašyti registracijos žurnale ir susipažinti su parko ir lynų trasos taisyklėmis ir jų laikytis.
 2. Trasomis gali naudotis tik geros fizinės formos asmenys, kurių ūgis yra didesnis nei 1,40 m., ir tik nuo 10 metų. 
 3. Naudotis trasomis draudžiama, jeigu asmuo turi sveikatos sutrikimų arba fizinių ar psichinių savybių, kurios gali trukdyti saugiai naudotis trasomis ir kelia grėsmę kitų asmenų ar turto saugumui.
 4. Asmenys privalo pasirūpinti, kad jų apranga yra tinkama įvairių fizinių jėgų ir ištvermės reikalaujančių veiksmų atlikimui, įveikiant po atviru dangumi įrengtose kliūtyse.
 5. Klientai gali eiti į parko trasas tik išklausę instruktažą ir gavę instruktoriaus leidimą, o pramogaujant parke visi asmenys privalo klausytis instruktorių nurodymų ir reikalavimų.
 6. Asmenys pramogaujantys parke neturi teisės trukdyti parko personalo darbui ar kitiems parko lankytojams.
 7. Asmenys negali savo elgesiu nei būdami ant žemės, nei būdami viršuje sukelti pavojaus gyvybei ar sveikatai nei sau, nei kitiems parko lankytojams.
 8. Saugumo reikalavimai lankantis pramogų parko trasose:
 • Visi asmenys turi pradėti nuo pradinio taško, kur parko instruktoriai visus apmoko naudotis saugos įranga ir jos priedais. Kitose trasose asmenys pramogauja patys neprižiūrimi parko darbuotojų ir laikydamiesi nurodymų, su kuriais jie buvo supažindinti instruktažo metu.
 • Uždėtos saugos įrangos negalima nusiimti ar apsikeisti su kitais, o instruktoriui nepatikrinus ar įranga uždėta gerai negalima eiti i trasas.
 • Būnant trasoje būtina laikytis saugumo reikalavimų, visada privalote įsitikinti, kad Jūs prisitvirtinę prie saugos lyno.
 • Prieš pradedant kiekvieną trasos elementą reikia įsitikinti jog karabinas gerai prisegtas prie saugos lyno. 
 • Vienoje trasos atkarpoje vienu metu gali būti tik vienas asmuo. Draudžiama eiti į kliūtį, kol jos neįveikė priekį einantis asmuo. Ant aikštelės prie medžio gali būti nedaugiau kaip trys asmenys.
 • Lynu leistis galima tik tuo momentu, kai prieš tai nusileidęs asmuo būna pasitraukęs iš nusileidimo zonos.
 • Lynai skirti nusileidimams pažymėti geltona spalva. Tada turite naudoti karabiną su ratukais. Nusileidimą pradėkite saugiai laikydamiesi už virvių. Negalima laikytis už lyno ar jį liesti leidimosi metu. 
 • Nusileidę lynu kojomis siekite platformą  kol galėsite sustoti ir atkabinti ratuką.
 • Tuo atveju jei pritrūksta jėgų ir matote, kad tikrai nepajėgsite užbaigti trasos, kvieskite instruktorių, kuris padės jums saugiai pasiekti žemę.
 1. Lynų trasoje yra draudžiama:
 • Eiti į trasas be saugos diržų, karabinų ir neišklausius instruktažo arba naudojant savo atsivežtas apsaugas.
 • Naudotis trasomis asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio ar nuo kitų psichotropinių medžiagų.
 • Eiti į trasas, jei asmuo turi tokių sveikatos sutrikimų kurie kliudytų ar keltų pavojų savo ar kitų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui.
 • Gadinti trasas ir jų įrangą, gadinti savo ar kitų pramogautojų apsaugos priemones.
 • Judinti lynus ar kitaip trukdyti kitiems trasoje esantiems dalyviams, gadinti parko ir kitų pramogaujančių asmenų turtą bei inventorių.
 • Draudžiama stumdytis, užgaulioti ar kitaip trukdyti kitiems pramoga besinaudojantiems asmenims.
 • Draudžiama su savimi kartu neštis maistą ar jį valgyti, kramtyti gumą.
 • Šiukšlinti, teršti ar kitaip kenkti trasoje ir  parko teritorijoje.
 1. Trasose galima naudoti tik parko darbuotojų išduotą saugos įrangą ir tik šiose taisyklėse nurodyta tvarka. Saugos įrangą sudaro:
 • Reguliuojamas diržas („sistema“) su viena virve prie, prie kurios pritvirtintas saugos karabinas.
 • Antra virvė prie kurios pritvirtintas ratukas – karabinas.
 • Ratukas skirtas nusileidimo trosui.
 1. Klientai privalo informuoti pramogų parko darbuotojus ir užregistruoti raštu visus įvykius dėl kurių buvo ar gali būti padaryta žala svečio ar kitų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui, o taip pat apie visus nelaimingus atsitikimus įvykusius trasose ar parko teritorijoje.
 2. Asmenys privalo pasirūpinti tinkama apranga, kuri netrukdytų laisvai judėti ir tinkama avalyne (geriausia yra sportinė apranga ir sportiniai bateliai, su šlepetėmis ar batais su kulniuku i trasas neįleidžiame, ilgus plaukus rekomenduojame susirišti į uodegą).Trasose rekomenduojame mūvėti pirštines.
 3. Mobilūs tel., piniginės ir kiti daiktai kurie lengvai gali iškristi, turi būti saugiai laikomi, kad nesužalotų ar nekeltų pavojaus sveikatai sau ar aplinkiniams pramogaujant trasose.
 4. Parko personalas neatsako už daiktus paliktus parke.
 5. Iškilus kokiems neaiškumams ar klausimams prašome visada kreiptis į parko darbuotojus.
 6. Tuo atveju jei pritrūksta jėgų ir matote, kad tikrai nepajėgsite užbaigti trasos, kvieskite instruktorių, kuris padės jums saugiai pasiekti žemę.
 7. Iškilus kokiems neaiškumams ar klausimams prašome visada kreiptis į parko darbuotojus
 8. Parko personalas neatsako už daiktus paliktus parke.
 9. Kiekvienas svečias ir jo lydimas asmuo prieš pradėdamas pramogauti parke privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis. 
 10. Nesilaikant nurodytų taisyklių parko lankytojas gali būti pašalintas iš parko teritorijos
 11. Parko darbuotojai turi teisę nuspręsti patys ar kliento fizinė būklė leidžia jam naudotis lynų trasa.

 

Patarimai:

 • Įvertinti savo baimės faktorius, nerizikuoti ir nepramogauti, jeigu nesate įsitikinę ar išdrįsite.
 • Neskubėti, tinkamai įvertinti situacijas.
 • Susidūrus su problemomis, nepanikuoti, o geriau pakviesti instruktorių.

 

LEGO KAMBARIO ELGESIO TAISYKLĖS:

 

 1. Prieš pradedant naudotis paslauga, tėvams/globėjams būtina susipažinti su „Lego kambario“ taisyklėmis.
 2. „Lego kambaryje“ visų lankytojų prašome mandagiai elgtis su kitais parko lankytojais ir parko darbuotojais, taip pat laikytis pripažintų gero elgesio taisyklių.
 3. „Lego kambaryje“ gali žaisti visi įsigiję bilietą, tačiau vaikai iki 4 metų amžiaus gali žaisti tik  su globėjų/tėvų priežiūra.
 4. Draudžiama triukšmauti, stumdytis arba kitaip trukdyti kitiems „Lego kambaryje“ žaidžiantiems asmenims.
 5. Žaidžiant „Lego kambaryje“ draudžiama išsinešti  tai pramogai skirtas priemones – kaladėles, surinkimo instrukcijas, baldus ir kitus ten esančius daiktus.
 6. Naminiai gyvūnai į „Lego kambarį“  neįleidžiami.
 7. Suaugę, atlydėję vaiką (-us) turi įsitikinti, kad vaikas (-ai) supranta, kaip tinkamai elgtis „Lego kambaryje“.
 8. Už vaikų elgesį, saugumą ir priežiūrą „Lego kambaryje“ atsakomybę prisiima tėvai/globėjai, kurių žinioje yra vaikas. Parko darbuotojai neatsako už nelaimingus atsitikimus.
 9. Susižeidus ar pastebėjus sužeistą žmogų, būtina pranešti parko darbuotojui.
 10. Parko darbuotojai turi teisę paprašyti palikti „Lego kambarį“  tuos lankytojus, kurie nesilaiko parko taisyklių, savo elgesiu ir veiksmais sukelia grėsmę aplinkiniams bei daro žalą parko inventoriui.

Visa techninė priežiūra registruojama UAB AKTYVISTAS. Kontaktas telefono Nr.: +37060161677